Ofertă

Mărci, brevete de invenție, desene/modele industriale - consultanță și întocmire documentație, urmărire acțiuni de contrafacere
Reprezentarea in fata : OSIM, EPO, OHIM, WIPO, Oficiul Roman de Drepturi de Autor, ministere, banci si alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate, a persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate, cu scopul obtinerii, apararii, promovarii si implementarii drepturilor de proprietate intelectuala si a transferului de tehnologie,acțiuni de contrafacere
Evaluare marci, evaluare brevete de invenție, evaluare desene/modele industriale, evaluare know-how : elaborare studii si rapoarte pentru evaluarea proprietatii intelectuale si a celorlalte imobilizari necorporale intr-o societate comerciala
Expertize judiciare și extrajudiciare
Protecția informațiilor în firmă